På grunn av at Dr Nilsen reduserer sin pasientliste er det derfor pasienter som vil miste sin plass på hans pasientliste og automatisk får tildelt ny fastlege.

Det er Helfo som står for denne prosessen og det skjer ved tilfeldig loddtrekning. Endringen som gjøres er på grunn av at arbeidsmengden må reduseres. Håper på forståelse for dette.